Biografi

Pär Johansson i Lövstabruk 2011

Om Pär Johansson

Jag är född 1972 och utbildad till civilingenjör och biblioteks- och informationsvetare, men jag har även läst humanistiska ämnen, t.ex. kinesiska. 1995-1997 studerade jag elektroakustisk musik på EMS för bl.a. Anders Blomqvist, Lars-Gunnar Bodin, Andreas Hedman, Jens Hedman, Erik Mikael Karlsson och Peter Lundén. Sedan dess har jag varit verksam på EMS som komponist, bibliotekarie, studioassistent och lärare i akustik och ljudsyntes. Jag arbetar även som musikbibliotekarie på Musik- och teaterbiblioteket.


Söker du Lövstabruks kulturförening?

Estetik

Min musik är ofta berättande, narrativ, och innehåller ibland omedelbart igenkännbara ljud, men den är knappast programmusik i traditionell mening, även om jag ofta hämtar inspiration ur litterära eller filosofiska källor. Inte heller är den konceptuell ljudkonst, eftersom det estetiska utförandet för mig är lika viktigt som de bakomliggande idéerna. Avsikten är att musiken skall kunna avnjutas också utan kännedom om idéinnehållet.

Mitt ideal ligger nära det abstrakt känslomässiga berättandet i en Chopinballad. Jag vill undvika ett alltför intellektualiserat förhållande till musiken, men vill därför inte ge upp den formella stramhet som utmärker västerländsk konstmusik. Jag arbetar också medvetet flerstämmigt, kontrapunktiskt, med flera parallella skikt, ett drag jag hämtat från äldre konstmusik. Detta flerskiktade, eller polysoniska, arbetssätt har medfört att jag så gott som alltid använder flera (vanligen åtta) ljudkanaler i mina verk.

Skivor

Recensioner

Min blogg

Elektronmusikens ljudlära

Artiklar etc.

Medlemskap

Stipendier

Taiji

Pär Johansson

Komponist, ljudkonstnär

In english, please!